گوشتکوب-برقی-براون-مدل-MQ500

گوشتکوب برقی براون مدل MQ500