41006105-5

امکانات میوه خشک کن سنکور مدل SFD 790WH