41012764-6

قابلیت های میوه خشک‌ کن صنعتی سنکور مدل SFD6601BK